██ فروش دی. وی. دی آموزش ویدئویی هوش مصنوعی، به زبان انگلیسی ██

 

یک عدد دی. وی. دی آموزش ویدئویی هوش مصنوعی، حدود 19 ساعت، درقالب فایل‌های MP4، به زبان انگلیسی، به وسیله‌ی استاد، دکتر، Peter Norvig و استاد، دکتر، Sebastian Thrun استادان دانشگاه Stanford کشور ایالات متّحده‌ی آمریکا به فروش می‌رسد.

 آموزش ویدئویی هوش مصنوعی، به زبان انگلیسی، به وسیله‌ی استاد، دکتر، Peter Norvig و استاد، دکتر، Sebastian Thrun، استادان دانشگاه Stanford کشور ایالات متّحده‌ی آمریکا

فهرست فصل‌های موجود در این مجموعه

Overview of AI, Search

Statistics, Uncertainty, and Bayes networks

Machine Learning

Hidden Markov models and Bayes filters

Markov Decision Processes and Reinforcement Learning

Adversarial planning (games) and belief space planning (POMDPs)

Logic and Logical Problem Solving

Image Processing and Computer Vision

Robotics and robot motion planning

Natural Language Processing and Information Retrieval