██ برخی از فرق‌ها ██

 

در این قسمت برخی از فرق‌هایی که آخرین نسخه‌ی رایگان ایبوک هوش مصنوعی من با نسخه‌ی جدید دارد برای آگاهی شما آمده است:

          گزیده‌ی سؤالات و نمونه سؤالات آزمون‌های میان‌ترم و پایان‌ترم درس هوش مصنوعی دانشگاه‌های کشورهای خارج، به همراه پاسخ آن‌ها

به نسخه‌ی پولی اضافه شد! 

 

          تکمیل برخی از مطالب موجود در ایبوک من

به نسخه‌ی پولی اضافه شد! 

 

فصل «آشنایی با زبان برنامه‌نویسی پایتون» که قبلاً براساس نسخه‌ی 2.6.2 این زبان برنامه‌نویسی در ویندوز XP نوشته شده بود، براساس نسخه‌ی 3.2.3 در ویندوز 7(سِوِن) به روز شد و

 از نسخه‌ی رایگان حذف شد!

 

فصل «آشنایی با زبان برنامه‌نویسی پرولوگ» که قبلاً براساس نسخه‌ی 5.8.2 این زبان برنامه‌نویسی در ویندوز XP نوشته شده بود، براساس نسخه‌ی 6.2.0 در ویندوز 7(سون) به روز شد و

 از نسخه‌ی رایگان حذف شد!

 

فصل‌های ستاره(*)دار

 از نسخه‌ی رایگان حذف شد!

  

در این کتاب سعی شده است که مطالبی که در آزمون‌های سراسری کارشناسی ارشد

«سازمان سنجش آموزش کشور(آرم سازمان سنجش آموزش کشور)»

هم به طور مستقیم یا با اندکی تفاوت مورد سؤال قرار گرفته‌اند و در این کتاب وجود دارند، مشخّص شوند، هر چند که ممکن است تمام این مطالب، مشخّص نشده باشند!. همچنین اینگونه مطالب که در آزمون‌های

«دانشگاه آزاد اسلامی(آرم دانشگاه آزاد اسلامی

 مورد سؤال قرار گرفته‌اند، هم مشخّص شده‌اند.