██ فروش دی. وی. دی آموزش ویدئویی هوش مصنوعی، به زبان انگلیسی ██

 

یک عدد دی. وی. دی آموزش ویدئویی هوش مصنوعی، درقالب فایل‌های MP4، به زبان انگلیسی، به وسیله‌ی Barbara Heckerاستاد دانشگاه ITUی ایالت کالیفورنیای کشور آمریکا به فروش می‌رسد.

آموزش ویدئویی هوش مصنوعی، به وسیله‌ی