██ برخی نکات و اخطارهای مهم ██

در این قسمت برخی نکات و اخطارهای مهم در مورد کتاب الکترونیکی به زبان فارسی هوش مصنوعی ترجمه شده به وسیله‌ی اینجانب سهراب جلوه گر جلوه‌گر آورده شده است:

 

██ برخی نکات مهم ██

نکته‌ی مهمّ 1: این کتاب در تمامی ویرایش‌ها و ارائه‌ها در قالب فایل «پی. دی. اف(PDF عرضه می‌شود!

نکته‌ی مهمّ 2: امکان خرید بخشی از این کتاب وجود ندارد!

نکته‌ی مهمّ 3: نیاز سیستمی مهم- این کتاب دارای سازگاری با «نرم‌افزار اَدوب ریدِر نسخه‌ی 11 یا بالاتر» می‌باشد؛ شما برای بازکردن فایل پی. دی. اف این کتاب، به نصب نرم‌افزار ذکر شده بر روی کامپیوتر خود نیاز دارید. چنانچه از «دی. وی. دی» این کتاب الکترونیکی‌ استفاده می‌کنید‌، این نرم‌افزار در داخل آن وجود دارد.

 آرم نرم‌افزار Adobe Reader

نکته‌ی مهمّ 4: این فایل برای باز شدن، چه در مرحله‌ی نصب و چه در مرحله‌ی اجرا، نیاز به کلمه‌ی عبور ندارد!؛ در صورتی که در موقع اجرای فایل پی. دی. اف.، برنامه از شما کلمه‌ی عبور خواست، ممکن است قسمت «نیاز سیستمی» را که در بالا بیان شده است، رعایت نکرده‌اید.

نکته‌ی مهمّ 5: برای حمایت از اینجانب، از نسخه‌های خریداری شده‌ی این کتاب الکترونیکی به صورت «شخصی» استفاده کنید و از ارائه‌ی آن به دیگران و انتشار آن در اینترنت خودداری کنید.

 

██ چند اخطار مهم‌! ██

اخطار مهمّ 1: کلّیّه‌ی حقوق مادّی و معنوی این کتاب برای اینجانب محفوظ است.

اخطار مهمّ 2: در صورتی که به ایمیل‌هایی با نام اینجانب ولی با محتوای غیر از هوش مصنوعی برخورد کردید‌، بدانید که این ایمیل‌ها به وسیله‌ی اینجانب ارسال نشده است؛ در حال حاضر من فقط در زمینه‌ی هوش مصنوعی کار می‌کنم!

اخطار مهمّ 3: در حال حاضر من کتاب پخش شده‌ی دیگری به جز این کتاب ندارم!