██ اخطار مهم در مورد متن فصل‌های نسخه‌ی رایگان ایبوک هوش مصنوعی ██

 

مترجم: سهراب جلوه گر جلوه‌گر

 

ممکن است در موقع تبدیل متن فصل‌ها به صفحه‌ی وب، متن، تغییر کرده باشد و بعضاً «غلط شده باشد!»؛ مثلاً در متن فصل «شبکه‌های عصبی» که در این وبلاگ آمده است ذکر شده که «مغزانسان دارای تقریباً 1011 نورون می‌باشد.»  که این «غلط است» و صحیح آن به صورت «مغزانسان دارای تقریباً 10 به توان 11 نورون می‌باشد.» است!