██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل ششم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██

 

مترجم: سهراب جلوه گر جلوه‌گر

 

چکیده‌ی مطلب‌های فصل ششم- الگوریتم‌های جستجوی محلّی

الگوریتم‌های تپّه‌نوردی فقط وضعیّت جاری را در حافظه نگه می‌دارند، امّا ممکن است در بیشینه‌ی محلّی گیر بیفتند.

روش شبیه‌سازی گرم و سرد کردن، از بیشینه‌ی محلّی می‌گریزد و در صورت داشتن یک زمانبندی خنک کننده‌ی به اندازه‌ی کافی طولانی، کامل و بهینه است.

الگوریتم‌های ژنتیکی می‌توانند فضایی بزرگ را با الهام گرفتن از تئوری تکامل زیستی جستجو کنند.توا÷÷تاتت