██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل دوّم نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██

 

مترجم: سهراب جلوه گر جلوه‌گر

 

چکیده‌ی مطلب‌های فصل دوّم- هوش مصنوعی

آلن تورینگ در مقاله‌ی «ماشین‌آلات محاسبه‌گر و هوش» گفته است که‌:«اگر ماشین بتواند کاملاً وانمود کند که مانند انسان می‌باشد‌، آنگاه شما می‌توانید مطمئن باشید که هوشمند است‌.»

از استدلال اتاق چینی برای نشان دادن اینکه آزمایش تورینگ ناقص است هم استفاده شده است.توا÷÷تاتت