██ چکیده‌ی مطلب‌های فصل اوّل نسخه‌ی پولی ایبوک هوش مصنوعی ██

 

مترجم: سهراب جلوه گر جلوه‌گر

 

چکیده‌ی مطلب‌های فصل اوّل- آشنایی با هوش مصنوعی

هوش مصنوعی، دانش و مهندسی ساخت ماشین‌های هوشمند و مخصوصاً برنامه‌های کامپیوتری هوشمند می‌باشد‌.

هوش مصنوعی ضعیف، برخلاف هوش مصنوعی قوی، قصد رسیدن به سطح هوش انسانی یا فراتر رفتن از سطح هوش انسانی را ندارد.توا÷÷تاتت