██ تاریخچه‌ی جدیدترین ویرایش‌های ایبوک هوش مصنوعی من ██

██ تاریخچه‌ی جدیدترین ویرایش‌های ایبوک هوش مصنوعی من ██

 

توجّه 4 (23/06/1394): «ویرایش دوازدهم – تابستان 91 – (ارائه‌ی چهاردهم)» ایبوک هوش مصنوعی من، که به صورت رایگان می‌باشد، آمد!

توجّه 3 (23/06/1394): «ویرایش دوازدهم – تابستان 91» ایبوک هوش مصنوعی من، ارائه‌ی سیزده ندارد!

توجّه 2 (22/06/1393): «نسخه‌ی قابل دانلود پولی ویرایش بیستم – بهار 93» ایبوک هوش مصنوعی من آمد!

توجّه 1 (10/01/1393): فروش «ویرایش بیستم – بهار 93» ایبوک هوش مصنوعی من شروع شد!

 

/ 0 نظر / 3 بازدید